Dược lý học lâm sàng

Chỉ trong vòng gần hai thập kỷ trở lại đây, nhờ chính sách mở cửa, đang từ...

₫79.000 
5
Phương tễ học

Sách Phương tễ học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục...

₫28.000 
5
Bệnh học

Cuốn sách Bệnh học này là tài liệu học tập dành cho sinh...

₫28.000 
5
Kiểm nghiệm dược phẩm

Cuốn sách này được chia làm 6 chương. Sau chương 1 giới thiệu sơ lược về hệ...

₫18.000 
5
Nhãn khoa

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

₫20.000 
5
Bệnh học Tai mũi họng

Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng được dựa trên cơ sở cuốn Giản yếu bệnh học Tai...

₫56.000 
5